Parcul Natural Porțile de Fier / Iron Gates Natural Park

 • Numită și Clisura Dunării, zona de defileu ce străbate Munții Carpați la granița cu Serbia presară de-a lungul fluviului peisaje de o frumusețe impresionantă. Dunărea curge în îmbrățișarea muntelui, de la intrarea în țară și până dincolo de hidrocentrala Porțile de Fier.
 • Pe malul românesc al Dunării trăiesc în armonie atât români, cât și sârbi, anumite localități, precum Pojejena sau Șvinița, fiind ocupate majoritar cu populație de origine slavă. Orșova, cel mai mare oraș din regiune, aflat în apropierea zonei de vărsare a râului Cerna, a fost reconstruit la începutul anilor ‘70 pe terasele montane de deasupra vechiului oraș. Acesta a fost inundat controlat, ca urmare a creării lacului de acumulare Porțile de Fier.
 • Orașul Moldova Nouă, atestat încă din secolul al XVII-lea, este cea de-a doua localitate ca mărime din regiune și punctul final al călătoriei pe malul Dunării, șoseaua schimbând direcția spre nordul Banatului, către localitățile Oravița și Reșița. Călătorii aflați în drum spre Timișoara, Caransebeș, Băile Herculane sau Târgu-Jiu au posibilitatea alegerii acestui traseu un pic mai lung, dar incredibil de frumos.
 • Rămășițe ale istoriei stau mărturie prin cele două turnuri inundate ale ansamblului medieval Trikule, din apropiere de Șvinița. Chipul de 50 de metri al lui Decebal, săpat în munte, este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa. De peste cinci secole, Mănăstirea Mraconia întâmpină vicisitudinile vremii la cotul fluviului.
 • De la Orșova și până la Moldova Nouă, turiștii au de străbătut puțin peste 100 de km, mare parte dintre aceștia fiind parcurși pe malul Dunării. Pe toți cei ajunși aici călătoria de aproape două ore îi va purta pe un tărâm plin de farmec, cu o floră și o faună bogate, lângă apele fluviului intrat în legendă. Singura modalitate de a ajunge în zonă și de a te bucura pe îndelete de frumusețea peisajului rămâne automobilul propriu.
 • Also called the Danube Gorge, the gorge area that runs through the Carpathian Mountains on the border with Serbia reveals landscapes of impressive beauty along the river. The Danube flows in the embrace of the mountain, from the entrance to the country to beyond the Iron Gates hydroelectric plant.
 • On the Romanian side of the Danube, both Romanians and Serbs live in harmony, certain localities, such as Pojejena or Śvinita, being mostly occupied by a population of Slavic origin. Orșova, the largest city in the region, located near the Cerna river basin, was rebuilt in the early 1970s on the mountain terraces above the old city. It was flooded under control, as a result of the creation of the Iron Gates reservoir.
 • The town of Moldova Nouă, attested since the 17th century, is the second largest town in the region and the final point of the journey on the Danube bank, the road changing direction to the north of Banat, to the towns of Oravița and Reșita. Travelers on their way to Timișoara, Caransebeș, Băile Herculane or Târgu-Jiu have the option of choosing this slightly longer but incredibly beautiful route.
 • Remnants of history are evidenced by the two flooded towers of the medieval Trikule complex, near Śvinita. The 50-meter face of Decebalus, carved into the mountain, is the tallest stone sculpture in Europe. For over five centuries, the Mraconia Monastery has faced the vicissitudes of the weather at the bend of the river.
 • From Orșova to Moldova Noua, tourists have to travel a little over 100 km, most of them being covered along the banks of the Danube. For all those who arrive here, the journey of almost two hours will take them to a land full of charm, with a rich flora and fauna, near the waters of the legendary river. The only way to reach the area and leisurely enjoy the beauty of the landscape is your own car.
Publicitate

Timișoara

 • Primul oraș iluminat electric din Europa (1884), Timișoara încântă vizitatorii prin aerul cosmopolit, arhitectura grandioasă și zonele largi de promenadă, numărându-se printre primele cinci localități ale țării ca mărime, importanță strategică și impact cultural.
 • Timișoara deține dovezi ale existenței așezărilor omenești încă din epoca neolitică. Ținutul mlăștinos și frecvent inundat de râurile Timiș și Bega a favorizat în medievalitate proliferarea multor epidemii, ce au împiedicat creșterea populației și implicit extinderea orașului timp de sute de ani. Începând cu secolul al XVIII-lea, îndiguirile, apariția canalelor și devierile de curs au dus la o dezvoltare rapidă a localității, oferind în prezent o bogată moștenire culturală, datorată comunităților etnice variate, compuse din sârbi, maghiari, germani și români.
 • Orașul răsfățat cu apelativul „Mica Vienă“ deține un amplu patrimoniu monumental, cu muzee și palate, unice ca stil arhitectural și valoare istorică. Simbol al Timișoarei, Catedrala Mitropolitană din Piața Victoriei a fost ridicată între anii 1936 și 1946, în stil bizantin și românesc. Grandioasa construcție, purtând hramul „Trei Ierarhi“, impresionează prin înălțimea de 83 de metri și cele 11 turle. În capătul opus al aceleiași piețe, se remarcă prin fațada simplă, dar impunătoare, Palatul Culturii, a cărui fundație se sprijină pe 1.600 de piloni de stejar, adăpostind în aceeași incintă Opera de Stat și Teatrul Național.
 • La câteva sute de metri distanță, Piața Libertății întâmpină turiștii cu celebrul Monument al Sfântului Ioan Nepomuk, ocrotitorul catolicismului bănățean, statuie amplasată în 1756 în fața Primăriei Vechi.
 • Piața Unirii, cea mai mare piață a Timișoarei, era locul în care se organizau târgurile de animale în trecut. Acum zona abundă în terase, restaurante și localuri cu băuturi fine sau preparate gustoase. În mijlocul Pieței Unirii se află Monumentul Sfintei Treimi, modelat în gresie, care cinstește memoria victimelor ciumei din anul 1738. Fastuosul Palat Baroc, sediu al Muzeului de Artă, Vicariatul Ortodox Sârb, Casa Brück sau Catedrala Romano-Catolică mărginesc laturile pieței, delectând vizitatorii cu stiluri arhitectonice variate, ansambluri baroce, art-nouveau, gotice și rococo.
 • Nu trebuie omisă, din niciun circuit turistic vizitarea celebrelor zone de promenadă, cu spații largi, pline cu flori în perioada sezonului cald, amenajate în parcurile Botanic, Central, Civic, al Catedralei, Justiției sau Rozelor. Timișoara, un oraș aflat într-o permanentă dezvoltare, atrage anual numeroși turiști, vizitatori ocazionali și oameni de afaceri.

Palatele magnifice ale Aradului

 • Important nod feroviar și rutier, orașul Arad, municipiul de reședință al județului cu același nume, se desfășoară pe ambele maluri ale râului Mureș, unind regiunile istorice românești – Banat și Crișana.
 • Prima atestare documentară a localității figurează  în urmă cu un mileniu, în secolul XI, într-o scriere intitulată ”Gesta Hungarorum”, lucrare ce descrie activitatea regelui maghiar Ștefan I. În anul 1331 orașul este menționat și în Cronica pictată de la Viena, un document ilustrat ce prezintă istoria Ungariei medievale.
 • Arad este un oraș bogat în monumente arhitecturale, ce etalează stiluri variate (neoclasic, eclectic, gotic, renascentist sau în stilul secesiunii vieneze), precum Palatul Administrativ, Teatrul ”Ioan Slavici”, Biserica Sf. Anton de Padova, Colegiul Național ”Moise Nicoară”, Palatul Cenad, Palatul Băncii Naționale, Palatul Neuman, Palatul Cultural etc.
 • În anul 1817 a fost construit la Arad primul teatru din piatră de pe teritoriul actual al României, iar în 1846 și 1847 Franz Liszt și Johann Strauss fiul au concertat în localitate. Ulterior, în anul 1922, George Enescu a susținut, la rândul său, un concert în Arad.
 • În anul 1909 a fost înființată la Arad prima fabrică de automobile din Ungaria –  Magyar Automobil Részvény Társaság Arad (MARTA). În anul 1937 orașul era considerat cel mai puternic centru economic din Transilvania și al patrulea din România.
 • În data de 15 august 1899 s-a jucat la Arad primul meci oficial de fotbal din Transilvania. Echipa FC UTA Arad, cea mai titrată echipă de fotbal din provincie (câștigătoare a 6 campionate naționale) mai este denumită și Bătrâna Doamnă a fotbalului românesc.
 • În anul 1959 a fost înființată la Arad prima fabrică de jucării din țară – Arădeanca, iar în 1962 a început să funcționeze prima fabrică de ceasuri din țară – ”Victoria”, în anul 1968 orașul primind statutul de municipiu.

Prin defileu, pe Valea Cernei

 • Constituit în anul 1932 ca rezervație floristică și peisagistică, Muntele Domogled a fost înglobat, începând cu anul 1990, alături de un întreg bazin hidrografic, în structura Parcului Național Domogled – Valea Cernei.
 • Suprafața parcului măsoară peste 60.000 de hectare și cuprinde 11 rezervații naturale, care se întind de-a lungul a trei județe (Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj).
 • 887 de peșteri au fost raportate pe suprafața întregului parc, 9 dintre acestea având o desfășurare de peste 500 de metri, iar în cinci peșteri din apropierea orașului Băile Herculane fiind întâlnite fenomene carstice combinate cu manifestări geotermale. În Peștera lui Adam, care nu este deschisă publicului, s-au format, ca urmare a prezenței coloniilor de lilieci și a faunei dezvoltate în guano, condiții de oază tropicală.
 • Singura specie de scorpion semnalată în România, Euscorpius carpathicus, poate fi întâlnită pe aleile umbroase de pădure, printre stânci, activă preponderent noaptea, înțepătura sa fiind inofensivă pentru om.
 • În zona defileului se pot practica sporturi intense și producătoare de adrenalină, precum cățărare, canyoning sau rafting.